< / Ďäblovi včelaři :: vizuální ID / >

1

Ďäblovi včelaři :: vizuální ID

28. 7. 2017

Klient: Ďäblovi včelaři

Grafický návrh loga, webu, celkové vizuální ID a správa sociálních sítí tělesa rezonanční lidové hudby.

Další práce pro tohoto klienta: