< / Vysoký jalovec :: vizuální ID / >

2

Vysoký jalovec :: vizuální ID

10. 1. 2013

Klient: Vysoký jalovec

Grafický návrh loga, webu a dalších prvků vizuální identity firmy, nabízející šetrnou péči o stromy.

Další práce pro tohoto klienta: