23. 3. 2017

Bourání altánku ve vimperském městském parku, 1973 Slavnostní otevření Památníku osvobození Rudou armádou 1 Slavnostní otevření Památníku osvobození Rudou armádou 2 Podoba památníku v roce 1975 Galerie Harpuna, ohlasy z místního tisku 1, 1991 Galerie Harpuna, ohlasy z místního tisku 2, 1991 Galerie Harpuna, ohlasy z místního tisku 3, 1991 Bourání objektu


První zásah oka i mysli

„Bylo lepší harpunářův názor přijmout než jej vyvracet.
Spokojil jsem se proto s touto odpovědí."

Jules Verne


Studio Harpuna oslaví v červenci 20. výročí vzniku, ovšem ještě předtím tu byla dnes již zapomenutá Galerie Harpuna, jež zahořela a zhasla v městském parku ve Vimperku. Jelikož příští víkend tomu bude přesně 26 let, co zahájila svou činnost, povězme si o pra-Harpuně pár slov.

Opuštěný objekt bývalého "Památníku osvobození Sovětskou armádou" (ano, není to překlep – 25 km od demarkační linie uvnitř území, osvobozeného Američany) se v r. 1991 jevil jako nejvhodnější (a přiznejme si, že i jediné…) místo na spuštění projektu vlastní výtvarné galerie, knihkupectví a prodejny Šumavského bylinného vína (Pozor! nezaměňovat s dnešním stejnojmenným lžiproduktem nejmenované firmy z Jizerských hor – pravé ŠBV obsahovalo významný podíl pelyňku, který z něj činil tehdejší jediný legální halucinogen na trhu).

Objekt jsme zvenčí i zevnitř adaptovali v duchu ikonických 20 000 mil pod mořem, autorem řízné, černobílé koncepce je Jaromír Štoural. Zatímco vnitřní sysifovské tapetování jednotlivými nařezanými stránkami románu (měli jsme jich z tiskáren několik tisíc) se obešlo bez povšimnutí, vnější op-artový kabát začal ihned po aplikaci budit vášně a provokovat debaty, jež se záhy po otevření přenesly i na stránky místního tisku.

[rb] :: harpuna.com

Křest Kacířova kancionálu

24. 3. 2019

Mnoho měsíců příprav a tvrdé práce pod velkým časovým tlakem přineslo svůj plod: Kacířův kancionál byl včera pokřtěn v brněnském Sonu.

Příprava tuctu heretiků na cyklovstoupení do Kacířova kancionálu

17. 2. 2019

Příprava knihy Kacířův kancionál s sebou nese spousty výzev. Jednou z nich je ztvátnění cyklu heretiků pro luxusní verzi knihy v nákladu 500 ks.

O kavkách a lidech (3) – Projev

21. 8. 2018

Kavky Miluška a Jaromír glosují horké srpnové dny reflexí vpravdě zenového státnického činu. I projev, který nebyl, se může vepsat do dějin a do myslí lidí i zvířat.