Studio Harpuna vzniklo v roce 1997, od roku 2000 působí jako s.r.o.
Naší hlavní náplní je tvorba a rozvíjení korporátní ID, od logotypu po bohatě rozvrstvenou strukturu,
pokrývající činnosti a produkty dynamických společností. Pro své klienty zúročujeme širokou kombinaci
vlastních dovedností, rozhledu a solidních a neustále narůstajících zkušeností.
Dlouhodobě spolupracujeme i s externími profesionály, rovněž oddanými svému oboru
a za výsledky ručíme tím nejcennějším – dobrým jménem. V rámci přirozených zásad otevřené
společnosti pracujeme samozřejmě i pro vybrané neziskové organizace a projekty.
Nápad, kreativita a originalita jsou našemi třemi hlavními zbraněmi, zásadami i potěšením.

Nápad /

Někdy se rodí zlehka, s oslňující bezelstností, jindy je třeba
nechat jej uzrát, aby později ve svém výsledku naplnil oko i mysl
jedinečným obsahem svěžího a nového.

Kreativita /

Hrajeme si. Nová zakázka pro nás není noční můrou, ale radostnou výzvou
k práci. Stres, chmury a roztěkanost nemají při naší práci prostor.
Zkoušení neozkoušeného, poznávání nepoznaného, posuzování
makrodetailu i celku z odstupu je spolu s fundamenty mnohaletých
zkušeností v oboru vizuální komunikace tvůrčí esencí, jež určuje směr.

Originalita /

Nechodíme rádi po vyšlapaných chodníčcích a neukolébá nás dobrý dojem
v prvním plánu. Dbáme na to, aby od nás klienti nedostávali jen pouhý návrh
či myšlenku, ale rovnou celý, i v nejjemnějších detailech vyváženě fungující
komunikační mechanismus, jenž vizuálně okouzlí, předá své myšlenkové
poselství a zároveň zůstane zapsán v paměti.