< / Immigrant 007 :: vizuální ID / >

2

Immigrant 007 :: vizuální ID

21. 11. 2008

Klient: Immigrant 007

Grafický návrh loga, webu, letáků a dalších doprovodných materiálů pro hudebníka, působícího v Londýně.

Další práce pro tohoto klienta: