< / FROV :: vizuální ID / >

2

FROV :: vizuální ID

1. 10. 2008

Klient: Fakulta rybářství a ochrany vod JU

Grafický design webu, publikací, letáků, znační budov a dalších rozličných prvků vizuální ID. Velmi malý výsek z obrovského rozsahu prací, které jsme pro FROV JU dělali.

Další práce pro tohoto klienta: