< / Velarium :: vizuální ID / >

3

Velarium :: vizuální ID

24. 3. 2001

Klient: Nakladatelství Velarium

Grafický návrh loga, firemních materiálů a všech knížek a CD nakladatelství, zaměřeného na menšinové kulturní směry.

Další práce pro tohoto klienta: