20. 2. 2018


Nová ikona pro pobočku restaurace

S růstem firmy je třeba dbát i na adekvátní odraz růstu ve firemních vizuálech. V případě nové provozovny našeho dlouhodobého klienta byl nový přírůstek završen vytvořením nové ikony na web. Dobře navržená tvarová a barevná navigace na samém počátku zvládne takřka neomezený rozvoj.

Našemu klientovi přejeme mnoho zdaru a vám dobrou chuť!

Link na web klienta v portfoliu.

[rb] :: harpuna.com

Jak přenést sémantický význam do vizuálního provedení?

8. 3. 2018

Přichází jaro a s ním přilétají další a další letáky z tiskárenských krajin. Zastavme se dnes u dvou druhů letáčků, z nichž každý jiným způsobem reflektuje značku firmy.

O kavkách a lidech (2) – Metafora

7. 3. 2018

Další z příběhů kavek Milušky a Jaromíra, tentokráte o úskalích přeneseného významu i o tom, že komunikace je jako řeka, která stejnou vodu rozlévá vždy trochu jinak a jinudy.

O kavkách a lidech (1) – Proměna

21. 2. 2018

První ze série krátkých příběhů teleobjektivem, který se stal zrcadlem. Nahlédněme do životů kavek Milušky, Jaromíra a jejich přátel ve chvílích krátkého odpočinku nad střechami domů.